ориентири 29 май 2019 2019-05-29 2019-05-29 https://www.burgas-reporter.com/attachments/c57e5eb1fcbca518a14446078bfd4f9801f1d482/store/fit/600/400/a26338dd5ae906ebcc37d9a42448b0e0abc24eb84d51914ea27411bb899d/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Бургас първенец по брой санирани сгради

Бургас е на първо място по брой санирани сгради, включени в Националната програма за енергийна ефективност.

Общо за страната през 2018 г. са били обновени 36 545 жилища в 511 блока. В бургаски регион санираните жилищни сгради са 107 на брой. На второ място се нареждат областите Хасково (45 сгради), Благоевград (42 сгради), Пловдив и Стара Загора (по 39 сгради).

Това става ясно от одобрения от правителството доклад за напредъка по изпълнението на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма през изминалата година.

Към 31 декември 2018 г. са стартирали дейности по 98,8% от всички 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

В доклада се посочва, че в края на предходната година в процес на изпълнение на строително-монтажни работи са били 135 сгради, вследствие на което ще бъдат обновени 9180 жилища. Предвижда се през 2019 г. да бъдат обновени още 29 342 жилища в общо 444 сгради, от което се очаква да се възползват 61 133 души. Според данните, последните одобрени за реновиране сгради се очаква да бъдат завършени в края на 2019 г.

Непосредственият социално-икономически ефект от санирането се изразява в намаляване на разходите за отопление на домакинствата, подобряване на здравословните условия за живот, създаване па приятна жизнена среда (подобрени и ремонтирани общи части и околоблоково пространство). Постига се и по-естетичен външен вид на обновените жилищни сгради в сравнение с останалите, което води до промяна на облика на цели квартали.

Програмата създава заетост и увеличава финансовите постъпления както в строителния сектор, така и при производителите на строителни материали, инженери, архитектурни и проектантски фирми, транспортен бранш, складови и логистични центрове.

Като положителен ефект от реализирането ѝ се отчита и подобряването на качеството на околната среда, вследствие на спестени емисии на парникови газове, както и смекчаване въздействието на климатичните промени.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...