Минута за размисъл 13 май 2019 2019-05-13 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdE5SIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f7e609ce61975d0a9d34907b4d47dfdd4e64a0ce/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34615.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Роалд Дал

“Човек, който има добри мисли, никога не може да бъде грозен. Дори ако носът ви е гърбав, а устата – крива, дори ако имате двойна брадичка, а зъбите ви стърчат навън, щом мислите ви са добри, те ще сияят по лицето ви като лъчи и вие винаги ще изглеждате прекрасни.”

Днешната минута за размисъл идва от света на детските книги. Цитатът е изваден от забавната творба „Семейство Тъпашки“ на Роалд Дал. Това е толкова забавна и естествено очарователна история, че не трябва да бъде подминавана от никого, независимо от възрастта.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...