Минута за размисъл 05 май 2019 2019-05-05 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjQzIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f0f8979f6f2975e965962180fd65303fa8952a47/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34561.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Андрей Платонов

"...решаващите за живота истини съществуват тайно в изоставените книги"

Днес ще открием поредната минута за размисъл в романа "Чевенгур" на руския писател Андрей Платонов. Неговата книга е била забранена и съответно забравена и дори изоставена, но ако я прочетете, ще разберете защо съветската и комунистическа власт е виждала в тази творба по-голяма забпалаха и от онестрелно оръжие.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...