Минута за размисъл 03 май 2019 2019-05-03 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGczIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--049f5dd0511d9d67eebfa2e1863e126484e0f95e/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34544.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Мориел Барбери

"Никога не съм вярвала, че бедните са великодушни само защото са бедни и познават несправедливостта на живота. Но смятах, че ги свързва обща омраза към богатите. Жежен ме опровергава и ми съобщава следното: ако има нещо, което бедните презират, това са другите бедни"

Днес ще открием поредната минута за размисъл из страниците на изтънчения роман "Елегантността на таралежа" на френската писателка Мориел Барбери.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...