ориентири 22 апр. 2019 2019-04-22 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblpSIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6e01ea5864ed836eecfc7473664eea075fbff0f5/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34455.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Мотоделтапланер ще пръста срещу комари в Бургас

В различни части на Бургас ще бъда извършена въздушна обработка срещу ларви на комари с мотоделтапланер.

Третирането ще се състои от 23 до 25 април и ще обхване водните площи по обходния канал на Атанасовско езеро, крайбрежния район на езерото Вая в посока кв. Лозово, кв. Долно и Горно Езерово и местността Комлушка низина.

Дейностите ще се осъществява в сутрешните часове между 6:00 и 10:00 часа.

В случай на неблагоприятни климатични условия като дъжд и вятър, обработките ще бъдат отложени между датите 8 – 10 май.

Биоцидните препарати, с които ще се провежда третирането срещу ларви на комари по крайбрежната водна повърхност, са биологични ларвициди, безвредни за бозайници, пчели, птици и риби.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...