ориентири 22 апр. 2019 2019-04-22 2019-04-22 https://www.burgas-reporter.com/attachments/b90d526be35efff4a6282123adf7e83940697868/store/fit/600/400/a51397b2e84cf245602c5d4c116ed986062c8de04140f2f84043db6e618a/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Мотоделтапланер ще пръста срещу комари в Бургас

В различни части на Бургас ще бъда извършена въздушна обработка срещу ларви на комари с мотоделтапланер.

Третирането ще се състои от 23 до 25 април и ще обхване водните площи по обходния канал на Атанасовско езеро, крайбрежния район на езерото Вая в посока кв. Лозово, кв. Долно и Горно Езерово и местността Комлушка низина.

Дейностите ще се осъществява в сутрешните часове между 6:00 и 10:00 часа.

В случай на неблагоприятни климатични условия като дъжд и вятър, обработките ще бъдат отложени между датите 8 – 10 май.

Биоцидните препарати, с които ще се провежда третирането срещу ларви на комари по крайбрежната водна повърхност, са биологични ларвициди, безвредни за бозайници, пчели, птици и риби.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...