ориентири 12 март 2019 2019-03-12 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcTVRIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ddb75d972e35b3f53689c22e3ccf4b47459bd924/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34055.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Община Бургас ще строи жилища за висшисти, студенти и млади семейства

Изграждане на жилищна кооперация, в която да бъдат настанени млади семейства, студенти и висшисти, планира Община Бургас.

Идеята е точно този жилищен фонд да бъде разпределян с предимство между образовани млади хора, които учат  и се развиват в Бургас, но нямат възможност да си закупят или наемат дом.

Критериите за настаняване „образование“, „заетост“ и семейно положение“ ще дават различен брой точки на кандидатите, но най-важният от тях ще е свързан с образованието.

Ако кандидатстващите са висшисти, те ще получават 70 точки. Средното образование ще бъде оценявано с 25 точки, основното с 15 точки, а началното с 10 точки.

Максималният брой от 20 точки в категория „заетост“ ще получават учениците, а безработните по 15 точки, работещите по 5 точки, а пенсионерите по 1 точка.

Третият критерий „семейно положение“ ще носи най-много точки, общо 10, на кандидатите с деца или с едно дете, семействата без деца ще получават по 5 точки, а самостоятелните лица ще получават 1 точка.

 

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...