икономика 15 фев. 2019 2019-02-15 2019-02-15 https://www.burgas-reporter.com/attachments/ae7bb9f61829d3ccd8d1585361a5c9c654393d0b/store/fit/600/400/a54cf27537f15dbfc60bec47fdc6fbffc6f9dbe6a0f2567167645bcc6da0/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Бургас на 6-то място по БВП

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Бургас възлиза на 5 045 млн. лв.

Това показват окончателните данни на Националния статистически институт за 2017 г. В сравнение с предходната година увеличението е със 7.3%.

Делът на БВП за област Бургас е 5% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Бургас се нарежда на 6-то място с 12 240 лв., след област Габрово - с 12 363 лв. и преди област Пловдив - с 12 112 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 30 295 лв., а с най-ниско - област Силистра - 6 687 лева.

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2017 г. е 4 375 млн. лв. по текущи цени, което представлява 5 % от БДС за страната.

Относителните дялове на добавената стойност в индустриалния и в аграрния сектор достигат до 31.2%, и 4.8%, или се увеличават съответно с 0.1 и 0.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана в сектора на услугите намалява спрямо 2016 година с 0.3 процентни пункта, до ниво от 64.0%

икономика ...


Евроизбори 2019 ...


политика ...