икономика 20 ян. 2019 2019-01-20 2019-01-20 https://www.burgas-reporter.com/attachments/5b2038d0f6274dfc071f3f7084aab651f2efcea9/store/fit/600/400/ffa7e6419c5e71c89e92dd70bf9902644f6cbdde060215893cbffe702b66/article_image

Burgas Reporter Ltd.

И през студените месеци англичани и руснаци пътуват по Черноморието

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област Бургас през месец ноември на 2018 г. е бил 26.3 хил.

По данни на Националния статистически институт това е с 0.9% по-малко, в сравнение със същия месец на предходната година. 

Намаление на нощувките (с 12.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 7.5%. Броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличава с 62.2%.

През ноември 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 45.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28% от нощувките на чужденци и 21.0% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 26.4 и 55.6%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - с 14.5%, следват Руска федерация - с 14.1%, Германия - с 8.7%, Турция - със 7.6%, Италия - с 6.5% и Украйна - с 6.2%.

За разглеждания период в региона са функционирали 77 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.8 хил., а на леглата - 5.7 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.3%, а на леглата в тях с 12.7%.

икономика ...


Евроизбори 2019 ...


политика ...