ориентири 16 ян. 2019 2019-01-16 2019-01-16 https://www.burgas-reporter.com/attachments/061063e8072b3a73383255e191de9fa98535e1f2/store/fit/600/400/5b7c5e0f7f1c19858764fbe4a23293389ca1b7e322787ca1e7129626cd07/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Правителството обмисля мерки за равнопоставеност между половете

По-голямо участие на жените на пазара на труда и намаляване на разликите между половете в заплащането и доходите – това са само част от точките, залегнали в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеност на жените и мъжете за периода 2019-2020 г.

Планът беше одобрен от правителството днес. 

Сред останалите приоритетни области са борбата с насилието, основано на пола, защита и подкрепа на жертвите, както и насърчаването на равенството в процесите на взимане на решения.

Планирани са и мерки за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родители Prawitelstwoto с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез полагане на грижи за деца. 

Планът включва още дейности за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни самотни родители (осиновители) или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.

Предвижда се да се проведат кампании за повишаване на чувствителността на обществото срещу насилието, основано на пола. 

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...