ориентири 15 ян. 2019 2019-01-15 2019-01-15 https://www.burgas-reporter.com/attachments/77e4f2a5e1044b8dfc727a1ba2eaf8f5aa09d985/store/fit/600/400/7fc93d982d3df0d0285c3a165d4c62d8570dc6afc7748a09f01295dfe9e3/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Експерти проверяват язовир "Мандра" заради мъртва риба

Експерти от РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури провериха сигнал за мъртва риба в язовир „Мандра“.

При огледа се установи мъртва риба в открит канал на язовира. Екземплярите са от видовете  платика, сулка, скобар и таранка и са с размери около 10-15 см на площ около 200 м2 от водната повърхност.  Каналът е обрасъл с гъста водна растителност. Водата в него е видимо чиста, без цвят, специфична миризма и опалесценция на повърхността. Няма констатирано заустване на отпадъчни води. 

Регионалната лаборатория към ИАОС в Бургас извърши пробонабиране от водата в канала. Измерените на място показателите показаха ниско съдържание на разтворен кислород 2,03 мг/л, при норма от 6.00 мг/л. Резултатите от другите показатели ще са известни след приключване на всички анализи на водната проба.

Община Бургас е уведомена и трябва да почисти мъртвата риба.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...