икономика 09 ян. 2019

Инвестиционен портал ще улеснява бизнеса в Бургас

Инвестиционен портал ще улеснява потенциалните инвеститори, желаещи да развиват бизнес в Бургас. 

Средствата за това са заделени в местния бюджет за 2019 г. Платформата ще дава информация за свободните индустриални и офис площи в общната, редът и условията за сертифициране на инвестиционни проекти, облекченията, които са предвидени за сертифицирани инвеститори. 

Освен държавни и общински площи и имоти, ще се даде възможност да се публикува информация и за частни бизнес имоти.  

Предвижда се още порталът да съдържа информация за всички гимназии в града, специалностите в бургаските университети и инициативите, свързани с преквалифициране и идентифициране на кадри . 

За да се осигури бърз и лесен достъп до потенциални партньори, ще се доразработи  бизнес карта с информация за бургаските фирми, по сфера на дейност. Тя ще бъде отворена за всички, които работят на територията на общината и желаят да се включат и идентифицират.  

Чрез портала ще се отговаря на запитвания, свързани със стартиране на бизнес, разрешителни режими, икономическа и статистическа информация.

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика