ориентири 06 ян. 2019

Повече пари за чистота в Бургас ще осигури общината през 2019 година

Средствата, необходими за почистването на улиците и обществените пространства в община Бургас, ще бъдат увеличени през настоящата година.

Ще бъдат закупени нови контейнери, които ще позволят прецизното измерване на количествата отпадъци, съдържащи се в тях. През годината ще продължи и изграждането на подземни контейнери. Броят им ще бъде удвоен, а локацията им ще бъде уточнена с жителите в отделните региони в града.

Предвижда се и проектирането на нова анаеробна инсталация за отпадъци, съвместно с Поморие и Несебър. Проектът има за цел да подобри управлението на отпадъците, а капацитетът на бъдещето съоръжение ще е 30 000 тона. Инсталацията ще разполага с осем биореактора за производство на биогаз и сектор за компостиране на отпадъците.

От общинска администрация планират да променят цялостната система за сметосъбиране и сметоизвозване. За целта ще бъде обновен изцяло автомобилния парк.

Средствата в бюджета по това перо ще обезпечат интензивното миене на улиците, особено през летния сезон.

 

Още от: ориентири


Още от: различно


Още от: време за прогноза