икономика 04 ян. 2019

НАП ще проверява фирми с големи материални запаси

Националната агенция за приходите започва проверки на дружества, в чиито баланси за 2017 г. има големи материални запаси, спрямо приходите от продажби. 

Ще бъдат проверявани близо 13 000 дружества, като инспекторите на приходното ведомство ще извършват и инвентаризации на място, за да установят точното количество на стоките.

„ Според анализа на данъчните при определено съотношение на материалните запаси и продажбите възниква съмнение, че част от тях са отдавна продадени без документи, като не са платени дължимите корпоративен данък и ДДС. На всички фирми в рисковата категория са изпратени писма в края на миналата година, като те имат възможност в едномесечен срок да извършат доброволна корекция”, допълват от НАП.

Продължава и контролната кампания на НАП спрямо фирми, които имат голяма касова наличност. Година след началото на проверките на НАП сумата, налична в касите на дружествата, намаля с 5 млрд. лв., като беше отчетено увеличение на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лв.  

 

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика