пред олтара 29 дек. 2018

Днес почитаме младенците-мъченици, избити от цар Ирод

Православната църква почита днес – 29 декември, 14-те хиляди мъченици, избити от цар Ирод.

Когато се разнесла вестта за раждането на Младенеца, който ще стане цар на небето, юдейският цар Ирод пожелал сам да се убеди в това. Той се притеснявал, че новороденият Божи Син ще стане владетел и ще изземе властта и могъществото му.

Ирод привикал при себе си трима големи мъдреци и им повелил да отидат при новородения Бог и да узнаят кой и какъв е той. 

Въпреки обета, който дали тримата свети мъже, те не изпълнили обещанието си. Повярвали в силата и предопределеността на Иисус Христос, те се изпокрили. А Мария и Йосиф побързали да избягат с Младенеца в Египет.

Цар Ирод т много се разярил от измамата. Страхът, че Божият Син може да му отнеме властта, го тласнало към чудовищни деяния. Безсилен и озлобен, той заповядал всички юдейски деца до двегодишна възраст, родени във Витлеем и пределите му, да бъдат погубени. Така жестокият цар пренесъл в жертва на своето необуздано властолюбие хиляди невинни младенци, без да узнае, че Иисус се е родил да устрои царство не на земното владичество, а на вечното спасение.

Оттогава църквата почита този ден в памет на тайнственото кръщене на погиналите некръстени еврейски младенци в името на Христос.

Още от: пред олтара


Още от: време за прогноза


Още от: Минута за размисъл