икономика 20 дек. 2018 2018-12-20 2018-12-20 https://www.burgas-reporter.com/attachments/10b50d6a4be8399007705f7de72c47ad1e67db0a/store/fit/600/400/5e877b6836218c1863291bcf23923a0ea417b546a9493793bf41c8d34da8/article_image

Burgas Reporter Ltd.

НАП-Бургас внесла 1 млрд. лева в републиканския бюджет

Около 1 милиард лева са внесени в държавния бюджет от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас.

 От тях 500 млн. лева са данъци и 500 млн. лева – осигуровки. Резултатът е със 100 милиона лева повече в сравнение с миналата година. 

„Един от основните ни приоритети беше насърчаване на доброволността на плащанията. Убедени сме и резултатите го показват, че с този подход  се постигат по-добри резултати отколкото с прилагането на принудителните мерки. Отчитаме повече декларирани приходи,  ръст на оборотите, внесени доброволно повече данъци, включително и просрочени задължения.  Увеличаваме броя на електронните услуги, продължаваме да подобряваме качеството и бързината на обслужването на нашите клиенти“, коментира териториалният директор на НАП Бургас Татяна Кънчева.  

Ръководителят на приходната администрация в областния център отчете и тенденция на повишаваща се гражданска и фирмена активност по отношение сигнализиране за нарушения на данъчните и осигурителни закони и неиздаване на касови бележки. 

От НАП-Бургас са разкрили допълнително установени данъчни и осигурителни задължения за над 39 млн. лева. От тях 24 млн. лева е данъкът добавена стойност, който е трябвало да бъде внесен. 

Също чрез ревизии са установени невнесени осигуровки за 1,2 млн.лева. За разминавания между придобито имущество и получени доходи са проверени 107 физически лица, 24 от тях  са в процес на ревизия.

През 2018 година са извършени 71 електронни ревизии, при които са установени недекларирани задължения на фирми за над 4 милиона лева. 

 От началото на годината са събрани и 210 милиона лева просрочени задължения.  Близо 80 процента от тях са платени доброволно, без да се достига до използване на крайните мерки, позволени от закона. 

Повече от 400 фирми, всяка една от които със задължение над 100 000 лв., са под  директното наблюдение на териториалния директор. 

икономика ...


Евроизбори 2019 ...


политика ...