икономика 12 дек. 2018 2018-12-12 2018-12-12 https://www.burgas-reporter.com/attachments/f13e67a0e7db769ded820e2472590dc91be258dc/store/fit/600/400/6eec3c148849db4b3cd01a07b8d61e560ee3e4b09b6b794bac098b46b099/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД ще бъде увеличен

С решение на Министерски съвет капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД ще бъде увеличен със 120 хил. лева чрез емитирането на 1200 броя нови акции на тази стойност. 

Акциите ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на енергетиката.

Средствата за увеличаването на капитала са предвидени в бюджета на Министерството на енергетиката за 2018 година. Те са предназначени за издръжка на проектната компания, както и за обезпечаване на финансовите ангажименти на дружеството като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“, регистрирана в Амстердам, Холандия.

„Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ” ЕАД е държавно акционерно дружество, в което министърът на енергетиката упражнява правата на едноличния собственик на капитала. „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ е създадена през 2008 г. по силата на Междуправителствено споразумение между Руската федерация, Република България и Република Гърция.

икономика ...


Евроизбори 2019 ...


политика ...