ориентири 30 ноем. 2018

Бургаски магистрати преминаха обучение по делата за контрабанда

Съдии, прокурори и разследващи полицаи от Апелативен район Бургас участваха в регионално обучение на тема "Процесуални и материалноправни въпроси по делата за контрабанда". 

Лектор по актуалната тема беше Галина Захарова, заместник - председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия.

По време на обучението беше представен доклад от председателя на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова за обобщаване практиката на съдилищата от апелативния район по наказателни дела за контрабанда. Магистратите обсъдиха измененията в НПК, които са в сила от 5 ноември 2017 г. 

Съдията от Върховен касационен съд Албена Бонева представи пред съдиите по гражданско и търговско право актуалните изменения в Граждански процесуалния кодекс. Беше дискутирана и практиката при производствата по Европейска заповед за запор и европейска процедура по искове с малък интерес.

Семинарите са по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ по Оперативна програма "Добро управление", Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”. Партньор по проекта е Апелативен съд – Бургас.

Още от: ориентири


Още от: различно


Още от: време за прогноза