ориентири 30 ноем. 2018

Въпрос с повишена трудност: Защо има фини прахови частици над Бургас при източен вятър

Само в един ден през месец ноември допустимите от наредбите нива на „фини прахови частици“ във въздуха над бургаския к-с „Славейков“ са били превишени.
 
Отклонението е било регистрирано на 27 ноември по време на 24 часовия мониторинг, който извършва стационарната станция, монтирана до бл. 25 в жилищния комплекс. 
 
Съоръжението е отчело  61.5 mg/m3 ФПЧ.

Превишаването на допустимите норми от 50 mg/m3 ФПЧ е с 11.5 пункта, при условие че през по –голямата част от деня вятърът е бил с посока от изток.
 
За сравнение, по същото време станцията, разположена в квартал „Долно Езерово“ е отчела 109 mg/m3 ФПЧ.
 
През останалите дни от месеца данните са в нормите. 
 
Най-ниските стойности на ФПЧ в к-с „Славейков“ през месеца са били установени на 22 ноември, когато са били измерени 8.9 mg/m3 ФПЧ.
 
Според официално публикувани данни в „Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Бургас 2016 – 2020“ автомобилният трафик и битовото отопление генерират 75% от ФПЧ във въздуха над Бургас. Останалите 25% са отделени от промишлеността.
 
Станцията за мониторинг на ФПЧ, която беше закупена от Кроношпан, е позиционирана в началото на к-с „Славейков“ и се намира на около 500 метра по права линия от производствените и складови площадки на предприятието. 
 
От тази точка на града измерванията се извършват без прекъсване от 10 октомври до момента.
 
Съоръжението е от последно поколение в своя клас, а сертифицирането му е извършено от акредитирана независима лаборатория.
 
Двадесет и четири часовото наблюдение включва отчитане и обработване на постъпилите данни, които стават част от детайлен анализ на нивата на съдържания на ФПЧ във въздуха, подробен анализ за посоката, скоростта и силата на вятъра, както и на атмосферното налягане.
 
Ако допустимата норма от 50 mg/m3 ФПЧ /фини прахови частици/  бъде надвишена, станцията изпраща предупреждение на контролиращите органи.
 
По този начин бургазлии могат да бъдат информирани за запрашаване на въздуха, а институциите, които упражняват надзор, лесно могат да определят източника на замърсяване.
 
В момента данните от ежедневния мониторинг на съоръжението в к-с „Славейков“ се публикуват в реално време и са достъпни на сайта на Община Бургас.
 
От ръководството на Кроношпан се надяват, че и неправителствените  организации и сдружения от града ще проявят интерес към данните от станцията, ще ги разпространяват и ще изявят желание да участват със свои  експерти при валидирането на получената информация.
 
Разполагането на съоръжението е един от поетите ангажименти от страна на „Кроношпан“ към бургазлии.
 
От ръководството на компанията работят по програма, чиято цел е да бъдат изпълнени предсрочно всички изисквания към дървопреработвателната индустрия, залегнали в  новите регламенти на ЕС, които ще влязат в сила през ноември 2019 год.
 
 

Още от: ориентири


Още от: различно


Още от: време за прогноза