ориентири 30 ноем. 2018

В България раждаме по-малко, но живеем по-дълго

В България се раждат по-малко бебета, но продължителността на живота се удължава.

Това показват данните от доклада за 2017 г. за състоянието на здравето на гражданите, приет от правителството.

Документът представя състоянието и тенденциите в динамиката на основните показатели, характеризиращи общественото здраве през миналата година.

Продължават негативните промени във възрастовата структура на населението и демографското остаряване. Подобен проблем е характерен и за другите страни-членки на ЕС. 

През 2017 г. се наблюдава намаляване на раждаемостта (коефициентът на обща раждаемост е 9.0‰ при 9.1‰ за 2016 г.), като показателят се доближава до нивото в повечето европейски страни (10%). 

Средната продължителност на живота се увеличава и през 2017 г. достига 74.76 г.( 74.65 г. за 2016 г.), но все още е по-ниска от тази в ЕС – 80.9 г.

Достигнатото през 2017 г. равнище на детската смъртност от 6.4% е най-ниското в цялата история на демографската статистика на България. По отношение на този показател се наблюдава дълготрайна тенденция за намаляване - през 2000 г. детската смъртност е 13.3%, 2010 г. - 9.4%, а 2015 г. - 6.6%, но все още нивото е по-високо отколкото в ЕС (3.6‰). Въпреки изразената тенденция за намаление на смъртността и в останалите възрастови групи, България все още е с по-висок коефициент за смъртност (15.5‰) в сравнение със страните от ЕС (10,2‰).

През 2017 г. намалява заболеваемостта от злокачествени новообразувания спрямо предходната година, като най-висока е болестността от рак на млечната жлеза при жените и рак на женските полови органи. 

Още от: ориентири


Още от: различно


Още от: време за прогноза