ориентири 27 ноем. 2018

Нерегламентирано сметище запушва канала край "Вая"

Приключи още един етап от мащабното почистване на канала, свързващ езерото „Вая” с Черно море.

Работещите екипи извадиха над  2000 кубични метра тинести почви и почти толкова блатна растителност.

 Инициативата е на областния управител Вълчо Чолаков, който лично провери как тече почистването.

„Колегите от администрацията казват, че ако даден проблем не е заплетен поне от 10 години, не би предизвикал интереса ми. Каналът „Вая” е един такъв казус. Почистването му е мое лично  предизвикателство. На фона на големите неща, които се случват, реализирането на този проект за хората може да изглежда малко, но то е резултат от много „няма как да стане”, от работа на терен,  срещи, разговори, но най-вече от вярата на екипа ми, че можем и ще го направим. Стана.Предстои ни да почистим и останалата част от съоръжението и тогава ще сме напълно удовлетворени, че този 20-годишен проблем е окончателно затворена страница”, коментира Чолаков.

В рамките на по-малко от година първите 375 от общо 636 метра от „Вая” вече са почистени. От дъното на канала са премахнати бетонови фундаменти на разрушени савачни решетки, битова техника, автомобилни гуми, метални отпадъци, камъни. Сред трудностите, които е срещнала фирмата, ангажирана с почистването, е установено наличие на комуникации (кабели), които се е наложило да бъдат изместени от обсега на канала.

Сред тръстиките, тинята и папура работници на почистващата фирма се натъкват на неприятна находка - нерегламентирано сметище от битови отпадъци – консерви, кутии от бои и масла, гуми, тенекии от сирене и др.

358 213 лв. ще са необходими на Областна администрация - Бургас, за да реализира втория етап на почистването. Екипът на областния управител Вълчо Чолаков вече е кандидатствал с проект, с който чрез европейско финансиране ще бъде почистено новооткритото сметище, както и останалите 261 м от канала. Освен това ще бъде доизграден пътят за обслужване и поддръжка на съоръжението.

Още от: ориентири


Още от: различно


Още от: време за прогноза