региони 18 ноем. 2018

Местата за настаняване в Бургаско се увеличават с 4.7%

Местата за настаняване в област Бургас в края на лятото са били 581, сочат данните на Националния статистически институт.

Броят на стаите в тях е 45.6 хил., а на леглата - 111.9 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.7%, а на леглата в тях с 2.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през септември 2018 г., е 1 365.5 хил., или c 2.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. 

Наблюдава се увеличение на нощувките (с 4.8%) в хотелите с 4 и 5 звезди и намаление в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (с 4.2%). Спад с 0.4% има и при 3-звездните хотели. 

През септември 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 74.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.8% - на българи. 

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.3% от нощувките на чужденци и 24.5% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.9 и 43.8%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 29.8%, следват - Обединено кралство със 17.8%, Полша - с 15.4%, Руска федерация - с 5.3% и Чешка република - с 5.1%.

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика