региони 18 ноем. 2018

Бургас на 9-то място по средна работна заплата

Област Бургас се нарежда на 9-то място по средна месечна работна заплата. 

Данните са на Националния статистически институт (НСИ) и се отнасят за третото тримесечие на тази година.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите лица в област София (столица) - 1 504 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 743 лв., Видин - 747 лв. и Силистра - 781 лв.

За посочения период средната месечна работна заплата в бургаски регион намалява спрямо второто тримесечие на годината с 2.1% и достига 918 лева. В обществения сектор средната месечна заплата намалява с 1.7% (1 017 лв.), а в частния сектор - с 2.0% (892 лв.).

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 8.8%, съответно в обществения сектор увеличението е с 9.2%, а в частния - с 8.3%

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2018 г. намаляват със 10.8%, спрямо края на юни 2018 г., като достигат до 122.2 хиляди.

 Наетите лица в частния сектор намаляват с 13.5% (до 94.4 хил.), а в обществения сектор - с 0.4% (до 27.9 хиляди).

В сравнение със септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 2%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 3.2%, докато в обществения сектор се увеличават с 2.2%.

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика