икономика 10 ноем. 2018

"Защитени" специалности ще слагат край на липсата на кадри в определени сектори

Единадесет нови специалности ще бъдат добавени от Министерството на образованието и науката в списъка на „защитените“ за следващата учебна 2019/2020 година.

Основно те са свързани със секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги.

Експерти от министерството прогнозират, че пазарът на труда ще изпита недостиг на специалисти по машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. 

Новите „защитени“ специалности са предложени от отрасловите министерства и организациите на работодателите

Целта е да бъде осъществен по-качествен и прецизен държавен план-прием на ученици и създаване за приоритетни икономически сектори, към които има слаб интерес от страна на учащите.

снимката е илюстративна

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика