ориентири 07 ноем. 2018

Разрешителните за строеж в Бургаско се увеличават с близо 35%

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 151 жилищни сгради.

Жилищата в тях са 879 на брой, а общата разгърната застроена площ (РЗП) е 97 295 кв. м. издадените разрешителни за други видове сгради са 43, а РЗП в тях е 17 531 кв. м.

По данни на Националното статистическо бюро спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 34.8%, жилищата в тях - с 81.2%, а общата им застроена площ - с 52.2%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 31.7%, а тяхната РЗП - със 78.6%

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 60.6%, жилищата в тях - с 38.2%, а общата им застроена площ - с 4.1%. 

Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 10.4%, а на тяхната РЗП намалява с 60.2%.

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика