икономика 07 ноем. 2018

Държавата се разпореди с имущество на двете морски летища

Правителството взе решение да промени статута на вещи от публична държавна собственост в частна държавна собственост, намиращи се на територията на двете морски летища – Бургас и Варна.

В това число влизат офис техника, мебелно обзавеждане, машини и съоръжения, климатични системи и др. Активите са предоставени от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за нуждите концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”. 

Промяната се извършва по искане на концесионера, съгласно концесионния договор. Смяната на статута на движимите активи ще позволи на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” възмездно да се разпореди с определена част от тях, а концесионерът да получи възможността да премахне за своя сметка останалите в концесионната площ вещи, поради отпадналата необходимост от ползването им за дейността на дружеството.

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика