икономика 04 ноем. 2018

Износът ни за Куба бележи скок с почти 255%

Данните показват, че през първите седем месеца на 2018 г. двустранният стокообмен между България и Куба се увеличава с 131%, спрямо същия период на миналата година, и възлиза на 4.052 млн. щатски долара.

Това заяви заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова по време на среща с Нунес Мордоче, заместник-министър на външната търговия и чуждестранните инвестиции на Куба.

По думите ѝ българският износ за Куба бележи ръст от 254.9% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 2.899 млн. щ.д. Вносът от Куба също бележи ръст от 23% и достига до 1.153 млн. щатски долара.

 „Налице са редица перспективни сектори за реализиране на български инвестиции в Куба и установяване на сътрудничество с кубински компании в области като фармацевтиката и биотехнологиите, хранително-вкусова промишленост, производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, козметика и туризъм“, подчерта заместник-министъра Лилия Иванова.

По време на срещата стана ясно, че съществува значителна възможност за диверсификация на българския износ. Кубинската страна е проявила интерес за внос от България на спортни стоки и велосипеди. Договорено беше и провеждането на бизнес форум между българските производители и кубинските вносни обединения в сектори от взаимен интерес. Обсъдено беше и улесняване на процедурата за създаване на българо-кубински смесени фирми.

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика