региони 31 окт. 2018

Два плажа в община Приморско вече имат концесионери

След проведени конкурси два плажа по Южното Черноморие вече имат концесионери.

Фирма „Атлиман 2“ ЕООД ще се грижи за морски плаж „Китен-Атлиман“, а „БУЛ ПРИМ ГРУП“ ЕООД – за плаж  „Приморско-север“. 

По отношение на плажа „Китен-Атлиман“ се предвижда за срока на концесията да бъдат направени инвестиции за мерки за опазване на околната среда и защитените територии в размер на 1 162 560 лв. 

В зоната за платени плажни принадлежности цената за ползване на чадър и шезлонг ще бъде по 7 лв. с ДДС. 

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 9,5% без ДДС или 126 898 лв. без ДДС. 

За морския плаж „Приморско-север“ инвестициите за срока на концесията възлизат на 814 689 лв. 

Концесионерът се задължава да предлага цена за 1 бр. чадър в размер на 5 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер на 5 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. 

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане 2% без ДДС или 35 812 лв. 

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика