региони 21 окт. 2018

Местата за настаняване в Бургаско се увеличават с 4.7%

В област Бургас през месец август на тази година са функционирали 826 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. 

Това сочат данните на териториалното бюро към Националния статистически институт.

Броят на стаите в тях е 50.5 хил., а на леглата - 126.9 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.7%, а на леглата в тях с 2.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през август 2018 г., е 2 899.4 хил., или c 2.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (със 7.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди и в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 4.2%, докато в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е регистриран спад - 6.9%.

През август 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 65.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.9% от нощувките на чужденци и 19.5% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.8 и 57.5%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 18.4%, следват - Обединено кралство с 13.3%, Полша - с 12.8%, Чешка република - със 7.6% и Румъния - със 7.5%.

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика