ориентири 03 ян. 2017 2017-01-03 2017-01-03 https://www.burgas-reporter.com/attachments/7216883942e16fad428d3e373bf41007bc0c25db/store/fit/600/400/fedd1d8345fb4f57bdd8cb96fbb9fb02ecae713f3f1f6f3251da12c2eb7b/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Ето какво влиза в сила от 1 януари 2017-та

През новата 2017 г. ще влязат в сила редица административни промени, които ще засегнат различни групи от обществото ни.

Вижте някои от тях:

Влизат в сила новите правила за възраст при пенсиониране:
Жените ще се пенсионират при навършване на 61 г. и 35 г. и 2 м стаж, а мъжете - на 64 навършени години и осигурителен стаж от 38 г. и 4 м.

Осигурителната вноска за пенсия се повишава с 1 процентен пункт за всички категории труд.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се се увеличава в зависимост от дохода, получен през 2016 г.:
 до 5400 лв. - 460 лв.
 от 5400.01 до 6500 лв. - 500 лв.
 от 6500.01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.
 над 7500 лв. - 600 лв.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 161.80 лв.

Минималната заплата се вдига от 420 лв. на 460 лв.

Линията на бедност през 2017 г. е 314 лв., с 14 лв. повече, отколкото през миналата.

Данъци
От 2017 г. има и ново облекчение - ако всички доходи от трудов договор се получават по банков път и 80% от тях също се харчат по банков път, ще се спести 1% от дължимия данък, но не повече от 500 лв. Облекчението ще се ползва при подаване на данъчните декларации за доходите от 2017 г. - в началото на 2018 г., като няма да е необходимо да се представят никакви документи са направените безкасови плащания.

Образование
От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД). Досега дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE се извършваха в Министерството на образованието и науката.

Спорт
Влиза в сила новият списък със забранените за употреба препарати на Световната антидопингова агенция (WADA) за 2017 г. Към досегашния списък е добавен аримистан, описван също като андроста-3.50-диен7.17-дион, който попада в графата забранени хормони и метаболитни модулатори. Веществото може да се намери свободно в много страни по света. То се използва за намаляване на нивата на естроген, който може да стимулира растежа на мускулите. Предполага се, че субстанцията се намира в хранителни добавки, които са в свободна продажба.

Асансьори
От тази година всеки асансьор в страната трябва да бъде оборудван с телефон, по който да се подават сигнали за аварии и спешни случаи. Ако това не се направи, следва асансьорът да бъде спрян от движение. Устройството струва между 150-350 лева и се монтира в кабината. Средствата за закупуването му трябва да се съберат от живеещите в съответната сграда. Телефонът ще работи на принципа на мобилните апарати, което означава, че периодично трябва да се купува и сим карта.

Източник: Капитал

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...