Минута за размисъл 03 март 2023 2023-03-03 2023-03-03 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdmwrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--12d0a6c0f54d0abf14e8ed0567e04437721eab9c/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/5.5%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BA.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл със Сенека

"Не е беден този, който има малко, а този, който иска да има повече. Какво значение има какво количество държи в сандъците, какво в хамбарите, колко добитък изхранва, колко дава с лихва, ако се домогва до чуждото и пресмята не какво е придобил, а какво трябва да придобие? Питаш каква е мярката за богатството? Първо - да имаш необходимото и чак после - колкото е достатъчно"

Днес ще се вслушаме в римския философ Сенека, докато прелистваме неговите прочути "Нравствени писма до Луцилий"

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...