спорт 14 сеп. 2022 2022-09-14 2022-09-14 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWw5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--149898b81624e9926d54996d41f05f3768a99081/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/IMG_8797.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Сдружение ще инвестира над 7 000 000 лв. в конната база в Бургас

Сдружение „Клуб по конен спорт Кан Крум“  ще инвестира 7 860 011,37 лв. през следващите пет години в конната база в Бургас.

Срещу ангажимента за превръщане на базата в модерно спортно съоръжение инвеститорите получават безвъзмездно право на ползване върху имота за срок от 30 години и право на строеж за спортен обект.

Намерението на сдружението е да обособи екологично образователен център с клуб по конен спорт в Парк „Езеро“ – Бургас.

С инвестиционната програма се предлага изграждане на сграда с обслужващи и тренировъчни помещения, включваща зала за хипотерапия,  нови боксове за хотел за коне, закрит манеж, обществено обслужваща сграда с нови битови помещения, тренажор за коне, заведение, възстановително рекреационен комплекс, администрация, зали за презентация, обслужващи помещения, експозиционни площи и търговски площи.

Всички разходи за инвестиции и поддръжка ще бъдат за сметка на ползвателя.

Освен инвестиция в размер на 7 860 011,37 лв. се предвижда и допълнителен разход от 725 500, 00 лв. за оборудване.

Очаква се да бъдат разкрити над 15 нови работни места.

Новата база ще предоставя възможност и за провеждане на международни състезания и друг род събития, свързани с конния спорт.

 

Коментари

спорт ...


образование ...


здраве ...