различно 28 апр. 2022 2022-04-28 2022-04-28 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdTE3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a8bf2bf91db8265977162292d2f950ce2939799f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/IMG-62ac9c48e875ccc89f09227862eab4c2-V.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Остарели закони поставят помощник-фармацевтите в България в абсурдно положение

Лиляна Петрова е председател на Българската асоциация на помощник-фармацевтите. Заедно с колегите си от цялата страна тя се опитва да предизвика законодателни промени, коитко са от ключово значение за професионалистите от тази сфера, както и за пациентите в страната.

Разговоряхме с г-жа Петрова за абсурдните ситуации, в които ежедневно влизат помощник-фармацевтите заради остарялата законова база и за това колко са ощетени представителите на съсловието.

За да придобием представа за мащабите на вашето съсловие, може ли да споделите колко души са помощник–фармацевтите в България?

По приблизителни данни сме около 5000 човека.

Каква част от тях са обхванати във вашия съюз?

Повече от 70% са обхванати в националния електронен регистър

Може ли да се каже, че помощник –фармацевтите бяха на „първа линия“ по време на пандемията?

Може да се каже,разбира се.Всички колеги в открити и болнични аптеки в екип с магистър- фармацевтите бяха на първа линия по време на пандемията.И продължават да са.

Колко често вие самата и вашите колеги „помощници“ сте били в контакт с ковид болни или контактни на ковид болни  по време на пандемията?

Прецизно изчисление не можем да направим. В аптеката влизат болни, като нямаме индификатор за това дали са болни, контактни или изпълняват рецепта на познат, който е болен от Ковид. Но реално всички колеги бяха и продължават да работят в среда, където имат контакт с болни. Епидемичната обстановка се оказа тест за физическата, професионална, етична и морална сила на колегите.

Колко от вашите колеги получиха някакви компенсации?

Финансова компенсация получиха само колеги от болничните аптеки .И за отбелязване е, че въпреки приетия и действащ чл.5 от ЗБНЗОК за 2021г. не им бяха изплатени предвидените 360лв.

Една година водихме една много дълга кореспонденция с НЗОК и с Надзорния съвет. Цяла една година- от 12.01.2021г. до март т.г.

Оказа се, че сме заложник на ниска експертност на съветниците на НЗОК, които не знаеха,  че от 2005г. сме в Направление „ Здравни грижи“. Подадохме жалба до КЗД . Накрая се наложи да се промени текстът на чл.5,  за да се предотврати грешно тълкуване на закони и разпоредби и да могат колегите гарантирано да си получат средствата за 2022г.

Предстои по съдебен път колегите да потърсят правата си  и пропуснати ползи за 2021 год. заради неправно тълкуване на законовите разпоредби..

Как приеха колегите ви това, че практически сте останали извън всички програми за компенсации и за покриване на рисковете в работата ви?

Естествено с недоумение. И ние като съсловна организация реагирахме още в началните дни на пандемията и в писмо 65/14.03.2020 год. и поставихме този въпрос.

Първоначалният недостиг на защитно облекло, дезинфектанти, ръкавици  съчетан с липсата на каквото и да е внимание от МЗ създаде известно напрежение. Писахме няколко писма до Националния оперативен щаб , предлагахме промяна в Наредба № 28, търсихме единодействие и с други съсловия.

На 16.03.2020г. с наше писмо № 68 направихме обръщение към всички колеги помощник и магистър- фармацевти, с което споделихме тревогата си от несъвършенствата в нормативната уредба, отнасяща се към безопасната работа в аптеките. Призовахме ги да запазят професионалното си отношение към работата и изказахме респекта си към тяхната отдаденост и всеотдайност .

Това, което направихме като съсловна организация на по-късен етап, беше чрез сътрудничеството ни със синдикатите за всички колеги  да се правят постъпки чрез КРД  тези 360лв. да се включат към основното възнаграждение.

В страната съществуват съюз на магистър-фармацевтите и съюз на помощник –фармацевтите. Обединени ли сте около една кауза или решавате проблемите в сферата самостоятелно?

Професиите на магистър и на помощник-фармацевт са регулирани в България. Регистрацията им със съсловна организация е част от професионалната идентичност. Двете професии са екип в указване на фармацевтични грижи в открити и болнични аптеки. И това в България е факт от 60 години .

Ще споделя, че през последните десет години са се състояли  двете  срещи  с представители на БФС, като и двете са се осъществили по покана и предложение на съсловието на помощник-фармацевтите. Имаше един кратък период през 2018г. когато дори заедно отбелязахме Дните на фармацията. Към днешна дата обединението около най-важната ни кауза- професионално и законно упражняване на дейност остава едно голямо предизвикателство пред двете съсловни организации.

С риск да ви засегна, но някои ваши колеги с болка споделят, че имат статут, който е съизмерим с продавачи в магазин. Пресилено ли звучи подобно сравнение или е истина?

Не ми звучи никак професионално някой да счита за обикновен „продавач“ помощник-фармацевта, който е фармацевтичен специалист с диплома за висше образование /с цялото ми уважение към останалите професии/ . Не е приемливо също и професионалният ни капацитет да се сравнява и с този на една вендинг машина.

Лекарствените продукти не са обикновена стока, те не се продават, а се отпускат. А професията на помощник-фармацевта не случайно е регулирана и към нейното упражняване има строги изисквания. Затова БАПФ категорично ще продължи да отстоява професионалното достойнство на колегите помощник- фармацевти. Нужни са законодателни промени.

Какво може да прави според законите и по документи в аптеката един помощник-фармацевт?

Ще цитирам ЗЛПХМ:

Чл. 219. (1 ДВ, бр. 67 от 2020 г.) Аптеката е здравно заведение, в което се извършват следните дейности: съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, на медицински изделия, на диетични храни за специални медицински цели и храни за кърмачета и преходни храни, както и хранителни добавки, козметични продукти, санитарно-хигиенни материали и биоциди от главна група 1 "Дезинфектанти",

 Чл. 220. (3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) Помощник-фармацевтът може да извършва всички дейности по чл. 219, ал. 1 под контрола на магистър-фармацевт с изключение на: отпускане на лекарствен продукт по лекарско предписание, контрол и даване на консултации, свързани с лекарствените продукти.

А какво в действителност всъщност прави помощник-фармацевтът в аптеката?

Длъжностните  и трудовите характеристики, които реално определят професионалните задължения на помощник-фармацевта  се отличават съществено с текстовете на ЗЛПХМ. И там е парадоксът : работодателите възлагат на помощник-фармацевта професионална дейност,която е гарантирана от акредитираната тригодишна програма на обучение в МК, гарантирана е от квалификационната характеристика на специалността, гарантирана от знанията и труда на преподавателите ни.

И заради остарели и нереформирани текстове в закона реално дейността ни в аптека-болнична и открита е незаконна.

За информация ще кажа, че обучението на помощник-фармацевтите в България превъзхожда в пъти това на аптечните техници в Европа и по света, където тези кадри  са обучени в аптеки-училища. Но имат законови правомощия да отпускат ЛП под контрол на магистър фармацевт.Това ясно е казано и в Акта на СЗО от 2019г.

Образованието и регулацията на нашата специалност в България се дава за пример още през 2010г. С нашите дипломи помощник-фармацевти се реализират успешно в много страни по света, а ние на родна земя няколко десетилетия търсим логична и закономерна промяна за достоен и законен труд.

Нека разясним на нашите читатели защо помощник –фармацевтът е важен за аптечната система? Каква стойност добавя той в нея?

Каквото и да кажа по този въпрос, реалностите говорят най-силно.

Повече от 60 години помощник-фармацевтите имат сериозен принос за  професионалното обслужване в аптеките. Регистрацията в съсловната организация гарантира  дипломите, включване в следдипломни обучения за повишаване на квалификацията, покриване на квалификационни нива. Всичко това е в полза на пациентите и е пример за добавяне на стойност .

Защо не ви разрешават да продавате лекарства без присъствие на магистър?

Присъствието и контрола на магистър фармацевт е неотменна част от изискването за законната дейност на аптеката като цяло.И никой никога не е отричал неговата роля  и функция.Проблемът е в това,че в присъствие на магистър фармацевт помощник-фармацевта няма законово право да упражнява професионална дейност извън предвиденото  в чл.219 и чл.220/3/ от ЗЛПХМ. Отговор на въпроса: защо няма промяна в ЗЛПХМ вълнува не само нас като съсловие,но и нашите работодатели,които се отнасят с доверие към знанията и подготовката ни получени в медицинските колежи.Нивото ни на подготовка е атестат и за нашите преподаватели.

Поемат ли помощник-фармацевтите отговорности, каквито всъщност не би трябвало?

Както вече казах и в болнична и в открита аптека помощник-фармацевтът работи по график пред деня,в почивни дни, събота, неделя, нощни дежурства, в малки и големи градове и села.И изпълнява възложените му задачи според трудовата характеристика, официално с трудов договор.

В сегашния си вид законът е в противоречие с дипломите ни, с реалния живот и практика в аптеките.

Как може да бъде обяснен този уникален статут на представителите на вашата специалност, които се дипломират като „бакалавър“ за период от три години, но не могат да продължат за ниво „магистър“, т.е трябва да започнат да учат отново още пет години и кажи речи им отнема повече време, отколкото на лекар? Как го обяснявате?

Обяснението идва от единните държавни изисквания за двете специалности.

Това не е ли обезкуражаващо и демотивиращо за онези от вашите колеги, които искат да постигнат някакво кариерно развитие и поемане на по-високи отговорности?

Демотивацията в общността на помощник-фармацевтите идва от факта,че правомощията, които се гарантират от дипломата ни нямат отражение в законодателството.

Прекалено дълго време нашето съсловие търпи  унижение при проверка на контролните органи да се крие, а след това отново да застане на работното си място и да продължи. Неприемливо е.

Кариерно развитие заслужава всяка една специалност.А магистърската степен не е задължително условие за това.За помощник-фармацевтите предстои въвеждане на Квалификационна рамка съставена от квалификационни нива.Всяко ниво носи допълнителни знание и квалификация .И е обвързано с допълнително заплащане според  КРД.

В някакъв период от време в отделни аптеки работеха и медицински сестри..., сега на тяхно място се появиха „консултанти“ за продажба на козметика и хранителни добавки...Това облекчение ли е за вас или просто някой дублира функциите ви?

БАПФ не толерира участието на нефармацевти в работата на аптеката- болнична и открита.За съжаление и сега това е практика.Доказват го проверките на ИАЛ и РЗИ.Имаме информация и от колегите от РК.Този факт не „облекчава“ никого, освен да навреди на авторитета на аптеката като здравно заведение .И най-важното- да понижи нивото и качеството на фармацевтичната грижа.

Защото единствените специалисти подготвени за търговия на дребно с ЛП това са магистър и помощник-фармацевтите.

Какво мотивира завършилите училище да се насочват към вашата професия?

Вероятно интересът към професията ни се оформя от доброто  промотирате на медицинските колежи  като специалност с добра реализация и заплащане.

За информация ще кажа, че тази година за първи път професията ни беше включена в КРД като отделна професия, а не в графа „ и други“, както беше до момента. Професията на помощник-фармацевтите има име, има история, има принос за нормалното и професионално функциониране на аптечната система в България. И както вече споменах, това не е от вчера,а от повече от 60 години. Това заслужава уважение и инвестициите на колегите, на държавата, на колежите в посока качествено обучение трябва да намерят своето логично отражение в законодателството.

Какви законови поправки са нужни, за да получи вашата общност нов хоризонт за развитие и да заеме мястото, което имат вашите колеги в ЕС?

По отношение на нивото на образование  и регулация на специалността ни сме няколко стъпки преди ЕС и това  се дава за пример на Европейската среща на аптечните техници още през 2010г.

А по отношение на разписани законови правомощия на специалността ни България има да догонва много държави.

Нужна е дълго отлагана промяна. Промяната е свързана със законово признаване на правомощия,  съответстващи на дипломата ни и подобаващо заплащане като работещи в сектор "здравеопазване".

Навсякъде по света образованието е капитал на личността и на държавата като цяло. Навсякъде по света бакалавърската степен е подготовка за бизнеса. Навсякъде по света инвестицията в образование заслужава признание.

Крайно време е и България да покаже, че има европейско мислене в това отношение и да сложи край на консервативното отношение към помощник – фармацевтите.

автор: Красимир Калудов

 

Коментари

различно ...


култура ...


ориентири ...