образование 18 ян. 2022 2022-01-18 2022-01-18 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGQ2IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1f8009bb6acd16fb5b70483470e9541c6f302d06/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/ODZ%20Izgrev%202.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Детските градини в страната ще бъдат напълно безплатни

Държавата предвижда да направи детските градини напълно безплатни в цялата страна. Целта е  с отпадането на таксите  повече деца да бъдат включени в предучилищна подготовка от най-ранна възраст.

От Министерството на образованието обявиха, че учителските заплати ще бъдат увеличени до нива, които надхвърлят с 25 процентни пункта средното възнаграждение за страната.

За първи път от 10 години, извън повишението на заплатите, ще се увеличи и стандартът за издръжка на образователните институции.

Ще бъде тествана нова методика за оценка на добавената стойност на обучението. Тя ще бъде използвана като основен компонент на оценката за качеството на преподаване в училищата, отчитайки техните обективни специфики, например тип населено място, образователен статус на родителите и др.

От Министерството подготвят влизането в работа на Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, т.нар. електронен образователен облак. Той ще осигури достъп на всички учители, ученици и техните родители до наличните електронни образователни ресурси, събрани на едно място.

Предвиждат се сериозни инвестиции за значително обогатяване на извънкласните дейности. Те ще направят училището по-привлекателно и ще помогнат на учениците по-бързо и лесно да възстановят социалните контакти помежду си след дългите периоди на изолация и онлайн обучение по време на пандемията.

Наред с това МОН настоява в държавния бюджет за тази година да бъдат включени допълнителни средства за ремонт на физкултурни салони и спортни площадки

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...