икономика 07 дек. 2021 2021-12-07 2021-12-07 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzk2IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--df7f53961e9bc548f40740d5a58729ea114d6aed/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/Vision2030-optimal-strategy.jpg

Burgas Reporter Ltd.

„Визия 2030“ посочва пътя към по-ниските цени на електроенергията в България

Български енергийни асоциации се обединиха около алтернативния сценарий “Визия 2030“, който предвижда инвестиции за 16 млрд. лева в енергийния сектор, над 20 000 нови работни места и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Според експертите цените на електроенергията за бита и бизнеса у нас могат да бъдат намалени значително с включване на достатъчно нови ВЕИ мощности.

Очакваният ефект е намаляване на разходите за електроенергия в България с близо 2 млрд. лева годишно до 2030 година.

Алтернативният сценарий е разработен от международни експерти на PostScriptum - фонд за инвестиции в енергийния преход, базиран в София. Разиграни са три възможни сценария за развитието на българската енергетика и влиянието върху българската икономика, като направените симулации са по часове, дни и седмици от днешна дата до 2030 година.

Анализът показва, че най-ефективният път за българската енергетика е развитието на 7 ГВт нови вятърни и соларни мощности, които да бъдат изградени на пазарен принцип. Привличането на частни капитали може да се случи само с актуализация на регулаторнара рамка, без необходимост от държавни субсидии или инвестиции на публичен ресурс. Включването на тези нови 7 ГВт ВЕИ мощности към мрежата е възможно с добавянето на системи за съхранение на енергия, които да допълнят балансиращата функция на съществуващите ВЕЦ и ПАВЕЦ Чаира.

По този начин средната цена на електроенергията в България може да бъде намалена с над 30 евро на МВтч или с 25% спрямо очакваната цена при запазването на настоящата енергийна стратегия на страната. Това ще доведе до съответното намаление на сметките на хората и бизнеса.

“Визия 2030: За по-евтина електроенергия и по-конкурентна икономика“, вече е подкрепен от три от водещите енергийни асоциации у нас - Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Българска фотоволтаична асоциация (БФА) и Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ). В началото на 2022 г. се планират серия от срещи с правителството, работодателските асоциации, синдикатите и неправителствения сектор, в търсене на широка подкрепа от бизнеса и гражданите.

Коментари

икономика ...


Президентски и парламентарни избори - ноември 2021 ...


политика ...