Минута за размисъл 16 окт. 2021 2021-10-16 2021-10-16 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbTU1IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4c120fa6262d287450a2194c6f499b5cded9f4d5/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/IMG_6894.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Гогол

"Да речем например, че съществува някоя канцелария — не тук, в някое място зад девет гори в десета, а в канцеларията, да речем, има канцеларски началник. Моля ви да го погледнете, когато седи между своите подчинени — та вие от страх просто дума не можете продума! Гордост и благородство, и какво ли още не изразява лицето му? Просто вземи четка и рисувай: Прометей, цял Прометей! Гледа като орел, стъпя плавно, отмерено. А същият този орел, щом само излезе от стаята си и тръгне за кабинета на своя началник — просто като някоя яребица бърза с книжка под мишница, та главина му слита. В обществото и на вечеринка, ако всички са от малък чин, Прометей ще си остане пак Прометей, но щом има малко по-горни от него, с Прометей ще стане такова преобразяване, каквото и Овидий не може да измисли: муха, по-дребен и от муха дори — ще се унищожи и ще се обърне на песъчинка!"

Нали нямате нищо против да попрелистим романа "Мъртви души" на Николай Гогол и да установим с учудване, че някои хора от 1842 год. са се преселили да живеят между нас.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...