здраве 15 ян. 2021 2021-01-15 2021-01-15 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdkJ2IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--efd9f5a5869c1eb71c73e8992bf54a644f1d2c96/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Част от мерките срещу COVID-19 падат от утре

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов издаде заповед, с която от утре – 16 януари, се разрешава присъственото провеждане на някои дейности в училищното образование.

В клас ще са ученици, които имат приравнителни изпити за преместване, за изпити за определяне на срочна оценка при повече от 25 % отсъствия по даден предмет. Това важи и за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение.

В училище ще се провеждат изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение, държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика, индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда, индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище. Заповедта позволява и присъствието на областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.

Всички дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.

Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:

- практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;

- семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;

- държавни изпити и защити на дипломни работи.

В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Разрешено е и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ, съгласно изискванията на Наредба №24.

В сектор „Здравеопазване" се възстановяват плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.

Коментари

здраве ...


спорт ...


региони ...