спорт 19 март 2024 2024-03-19 2024-03-19 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGVCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--89e0b8d13a417a40e495590042e9daf422e6f4f2/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/P1174205.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Община Бургас и държавата ще изградят спортна зала в Меден рудник

Проект на община Бургас за изграждане на спротна зала в комплекс „Меден рудник“ е одобрен за финансово подпомагане в рамките на националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти.

Съвместната програма на Министерството на спорта и Министерството на финансите има за цел да подкрепи инициативи на общините в страната, свързани с модернизация и развитие на спортната база.

Планирано е да се построи спортна зала в УПИ XI, кв. 143 по плана на районен център ж.к. Меден Рудник, ПИ с идентификатор 07079.653.590 с алеи и зелени площи около съоръжението.

Стойността на залата е 1 999 319.94 лв

В съответствие с обявените условия на Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2023 година Община Бургас трябва да осигури самоучастие със стойност 50% от общата стойност на проекта в размер на 999 659, 97 лв  /деветстотин деветдесет и девет хиляди шестстотин петдесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки/ с включен ДДС

 

Коментари

спорт ...


образование ...


здраве ...