образование 11 юли 2020 2020-07-11 2020-07-11 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBckZvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--90e3cf299b89eda5553e537955e93b99b87fb403/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/IMG_1957-e1411221154279.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Проф. Галя Христозова стана зам.-председател на УС на Съвета на ректорите в БСУ

На Общото събрание на Съвета на ректорите беше избран нов Управителен съвет на Бургаския свободен университет.

Проф. д.п.н. Галя Христозова – ректор на Бургаския свободен университет, беше избрана за член на Управителния съвет, а на първото заседание на Управителния съвет – за негов заместник-председател.

Председател на Управителния съвет е проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – ректор на СУ „Св.Климент Охридски“, а членове са: чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев“ – зам.-председател на УС на СР; проф. Димитър Димитров - секретар на УС наСР, ректор на УНСС; Генерал-майор Груди Ангелов, ректор на Военна академия "Г. С. Раковски"; проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет, Пловдив; Проф. Славчо Томов, ректор на Медицинския университет, Плевен.

За председател на Контролния съвет бе избран проф. Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет, Варна, а на Етичната комисия – проф. Тони Шекерджиева – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив.

Проф. Христозова получи поздравителен адрес от кмета на Община Бургас – Димитър Николов.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...