образование 06 юни 2020 2020-06-06 2020-06-06 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHRuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--11a3bd2a3b416ed6e1a7957341e042ef6cfad55f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/i-wanted-a-big-family-but-then-i-met-my-kids-1280x690-1024x576-1578672292.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Над 14% от децата в Бургаско са посещавали ясла миналата година

14,7% от децата в област Бургас са посещавали ясла в края на 2019 г.

Това показват данните на Националния статистически институт за изминалата година.

Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст се запазва без изменения през 2019 година. Най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години - 83%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 14.9%. На 3-и повече години са 35 деца, или 2.1%.

Към 31 декември 2019 г. в област Бургас са функционирали 40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 871 места в тях. В градовете детските ясли са 38 с 1 828 места, а в селата - 2 с 43 места.

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 33. В края на годината местата в самостоятелните детски ясли са 424, а в яслените групи към ДГ - 1 447.

За разглеждания период в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини са постъпили 1 675 деца, или с 84 деца повече в сравнение с 2018 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детските ясли остават 1 700 деца. От тях момчетата са 900, а момичетата - 800.

В детските ясли работят 262 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 106. По-голямата част от тях са медицински сестри (105). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 156 души.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...