Минута за размисъл 21 март 2020 2020-03-21 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBczlXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--264b3580dc919b9d6ea4d9c98f85cf9a55b09e2d/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37306.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Елчин Сафарли

„Животът и хората са като голяма градина с цветя. Всеки си има свой цвят, мирис, място, история. Но абсолютно всички са обичани от слънцето. Стреми се към слънцето, Финик, чакай го, колкото и дълго да продължават дъждовете.”

Една красива, пролетна и обнадеждаваща Минута за размисъл, извадена от книгата на азербайджански писател и журналист Елчин Сафарли “Разкажи ми за морето”.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...