образование 10 март 2020 2020-03-10 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb2xXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--dff1d8f2972d9b70b070fd2b840555d8bdb76efb/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37192.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Айтос получава право на собственост върху имотите на ПГСС "Златна нива"

Министерски съвет взе решение да се предостави на Община Айтос правото на собственост върху имотите, ползвани от Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива“ - гр. Айтос, за образователни дейности.

До влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование гимназията е била държавна, финансирана от Министерството на земеделието, храните и горите.

Към момента статутът на учебното заведение е променен и то вече е общинско.

Снимка: pgss-aitos.org

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...