Минута за размисъл 28 фев. 2020 2020-02-28 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdnMvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c9fe3fc75ad3f2e62ac46acfacc9f977eab10cf4/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37089.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Лаура Ескивел

„Малинали не се оплака повече и малко преди да стигнат си починаха от обедното слънце в една пещера, която имаше ехо. Момиченцето с почуда откри, че ехото му връща думите. Баба му обясни, че именно затова е тъй важно да се почита думата. Всеки звук, който произнасяме, се носи из въздуха, но винаги се връща обратно при нас. Ако искаме в ушите ни да отекват верните думи, просто трябва преди това да сме ги изрекли.”

Минутата за размисъл днес е извадена от страниците на книгата "Малинче" на Лаура Ескивел.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...