Минута за размисъл 06 фев. 2020 2020-02-06 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdTVWIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--09cc84f1d34e58fb8e3b0ab04267c5e4b66c9372/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36895.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Милан Кундера

“Какво е кокетството? Можем да кажем, че това е такова поведение, целта на което е да предизвика сексуално сближаване и е възможно нищо да не се случи. С две думи – това е обещание без никаква гаранция”

Една забавна и в същото време поучителна минута за размисъл извадена от книгата на Милан Кундера “Непосилната лекота на битието”.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...