образование 17 ян. 2020 2020-01-17 2020-01-17 https://www.burgas-reporter.com/attachments/660a4d54f5557fd9ac829e29b49a601f168ada64/store/fit/600/400/421c53a61279e823490781da038d973c0d6dfb6b984a630aa02e1685a5ad/article_image

Burgas Reporter Ltd.

"Малки творци" от Несебър учат за езиковите норми по забавен начин

Общо 12 деца от II б клас на несебърското училище с класен ръководител Стоянка Велева провеждат занимания по интереси в клуб „Малки творци“.

Основната цел на амбициозния проект е задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речеви единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми. Малките творци наблягат на правописа, усвояват правилата на говорене, умението за воденето на диалог, влизат в ролята на млади редактори.

Чрез разнообразни дидактически игри второкласниците усъвършенстват комуникативно-речевите си умения, създават собствен текст по словесна или визуална опора (кратки стихотворения, приказки, басни, гатанки), решават забавни задачи, свързани с написване на „бърканица“ от приказки и др.

Различните педагогически похвати при обучението водят до развитие на устната и писмената реч на малчуганите, развиват мисленето, паметта, въображението, познавателните и творческите способности на всяко дете.

образование ...


политика ...


спорт ...