здраве 16 ян. 2020 2020-01-16 2020-01-16 https://www.burgas-reporter.com/attachments/955c01ed2715a64aa52972d8ea502255195a8f42/store/fit/600/400/051cf609fe245acf1143b179480d1c368d273eb248d23e6b0375fc801d6b/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Бургас ще има Център за комплексно обслужване на деца с увреждания

Министерският съвет прие Постановление за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас.

Основната цел е да се подобри здравният статус на децата като се гарантира достъпа им до всички необходими медицински грижи и социални услуги. Такъв тип иновативно лечебно заведение ще осигури подкрепа на семействата за превенция на изоставянето на деца с увреждания.

Комплексното обслужване ще включва лечение, рехабилитация, специализирани здравни услуги в дома или в центровете за настаняване от семеен тип, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа и др. По този начин още в ранна детска възраст ще бъдат минимизирани както степента на увреждането, така и последствията от него, което увеличава шансът децата да водят самостоятелен и пълноценен живот.

здраве ...


спорт ...


региони ...