образование 08 ян. 2020 2020-01-08 2020-01-08 https://www.burgas-reporter.com/attachments/97b63a4b75df871b9767b7e51224491e65b42d76/store/fit/600/400/906bc87e498057ead5d44a523bcfad93772e14069b057f7924337ec3ee1d/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Продължава модернизирането на стаите за бургаските първокласници

Образованието ще бъде един от приоритетите, залегнали в бюджета за 2020 г. в Бургас.

Предвижда се да продължат дейностите по проекта „Първокласно начало”, благодарение на който миналата година бяха модернизирани класните статии на първокласниците в общината. 

„Резултатите от този наш експеримент бяха много добри. Това ми даде основание да осигурим пари в следващия бюджет, за да продължи тази програма с още по-добри параметри. Благодарение на нея децата станаха функционално по-грамотни, започнаха да бъдат по-активни в час, по-креативни. Самата методика даде възможност децата да бъдат по-ангажирани и концентрирани.”, коментира кметът Димитър Николов.

Затова през тази година предстои да бъдат напълно обновени и модерно оборудвани още 90 класни стаи, в които ще се обучават около 2000 бургаски първокласници.

Освен това продължава програмата за обновяване на дворните пространства на училища и детски градини. През тази година ще се обновяват площадките на 3 училища и 5 детски градини.

В сферата на образованието предстои да бъде изграден и Детският научен център "ПланетУм", който ще се намира в зоната на пристанището.

През 2020 г. ще започне и нова общинска програма "Успешни студенти" – най-добрите студенти, които учат в бургаски университети, имат отличен успех, участват в национални и университетски научноизследователски проекти, ще имат възможност да получават стипендии.

образование ...


политика ...


спорт ...