Минута за размисъл 13 дек. 2019 2019-12-13 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGMrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8ab480d0361f705978cb4517ac8e5b4a116066e5/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36454.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Уинстън Чърчил

Хвърчилата се издигат най-високо срещу вятъра, а не когато го следват

Това прозрение можем да открием, докато прелистваме малкото книжле "Никога не се предавайте", събрало в себе си мисли и прозрения на английския държавник и политик Уинстън Чърчил

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...