здраве 27 ноем. 2019 2019-11-27 2019-11-27 https://www.burgas-reporter.com/attachments/c5b7f9265a31273184d561613ba78e97d511f6fb/store/fit/600/400/e9301eb41eb55ee1e821e4d3fe70e965dc2220fdf8c072c17d32ba5b5e06/article_image

Burgas Reporter Ltd.

ОбС реши Бургас да има Център по генетика

С пълно мнозинство от 48 гласа „за” бургаският местен парламент реши в града да бъде изграден Научно-изследователски център по генетика и биотехнологии.  

Проектът има за цел създаването на съвременна диагностична лаборатория за геномни и метаболомни изследвания, която ще гарантира достъп на пациентите до постиженията и ефективността на персонализираната медицина.

В тази връзка Община Бургас става част от Сдружение с нестопанска цел „Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии“, което ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Като партньори в Сдружението се включват Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и лечебни заведения, регистрирани на територията на община Бургас - МБАЛ „Лайф Хоспитал“ ЕООД, Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Лина“ ЕООД и МБАЛ „Д-р Маджуров“ ООД. Ръководител на проекта е доц. Цветан Велинов – вр. и. д. Декан Факултет по медицина, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас.

В рамките на проекта ще бъде осигурено модерно оборудване за лабораторията – секвенатор и съпътстващ специализиран диагностичен софтуер за изследване и проследяване на пациенти с туморна патология, както и друго специализирано оборудване, необходимо за създаването на модерната генетична лаборатория.

Другият важен акцент, върху който ще се концентрират дейностите по проекта е осъществяването на научни изследвания и анализи за разработване на нови методи за оптимизиране лечението на онкоболни пациенти.

здраве ...


спорт ...


региони ...