образование 12 ноем. 2019 2019-11-12 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVE5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f6e2bd7fa44ac770b10d81f45654857ab825698f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36160.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургаски деца стават "зелени посланици"

Центърът за млади таланти в Бургас получи одобрение и финансиране за реализирането на проект по екология и опазване на околната среда "Зелени младежи-посланици".

Средствата идват от Фондация „Шанс за децата и природата на България“. 

Модулният проект е абсолютно безплатен и е предвиден за ученици от 5-ти до 10-ти клас. Той има за цел да насочи младите хора към проблемите за устойчивото развитие и опазването на околната среда, както това се прави във всички, развити в образователно отношение страни.

„С въвеждането на най-новия ни проект по екология искаме да насърчим осъзната промяна в поведението на младежите към природата и да покажем възможностите за ефективни действия, с които да стимулираме развитието на нови ценности и модел на поведение. Концепцията се основава на интеграция между получаването на нови знания и умения и надграждането на придобити знания и умения по учебните предмети биология, химия, география, физика, природознание, история, български език, изобразително изкуство, което дава възможност както за активизиране на познавателната активност и самостоятелност на участниците , така и за по-трайно усвояване на предлаганите знания и умения“, коментира Лилиана Славова, председател на Фондация „Шанс за децата и природата на България“.

Учебната програма включва теми като подбрана информация за околната среда и факторите, които й въздействат, заплахите за нейното състояние, за промените в атмосферата, почвите и водите, биоразнообразието, устойчивото производство, развитие и потребление, ефективното използване на енергията, жизнен цикъл на материалите и други. Автор и ръководител на проекта е Емилия Праматарова, магистър ландшафтен архитект. Към момента е старши експерт в сектор "Зелена система", с дългогодишен опит и като преподавател по специалността "Парково строителство". 

Заниманията ще се провеждат веднъж седмично (събота) от 14:30 до 16:30ч., а продължителността на проекта е до края на учебната година. Включени са както теоретични, така и много практически занимания.

Местата са ограничени затова от Центъра за млади таланти призовават всички младежи с интереси в тази сфера да се свържат на тел:0887/201033; 0882/723760 и да запазят своето място в проекта.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...