икономика 08 ноем. 2019 2019-11-08 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb2RVIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--181258d8266f10ca868675075dbc13d7c744407f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/main_img_36135.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Разрешителните за строеж в Бургаско намаляват с над 32%

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 99 жилищни сгради с 646 жилища в тях и със 71 255 кв. м разгъната застроена площ (РЗП).

Това сочат официалните данни на Националния статистически институт. За този период са издадени разрешителни и за 37 други сгради с 44 043 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 32.7%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 45.2%, а общата им застроена площ - с 24.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 36.2%, а тяхната РЗП - с 23.8%.

През третото тримесечие на 2019 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 73 жилищни сгради с 559 жилища в тях и с 59 660 кв. м РЗП, и на 21 други сгради с 24 173 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 18.9%, но жилищата в тях се увеличават с 37.7%, както и разгънатата им застроена площ - с 23.4%. Броят на започнатите други сгради намалява с 19.2%, докато тяхната РЗП се увеличава с 12.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 5.2%, жилищата в тях - с 56.8%, а общата им застроена площ - с 15.6%. При започнатите други видове сгради се наблюдава спад с 27.6%, докато общата им застроена площ е повече с 9.8%.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...